15.06.2016 r. Regionalny zespół taneczny "Holajnicy" wraz z kilkoma innymi wybitnymi wychowankami Ogniska Pracy Pozaszkolnej wzięli udział w warsztatach etnograficznych w Ośrodku Kultury w Szczyrku. Wyjazd był bardzo udany, a warsztaty owocne. Po ukończonych warsztatach każde dziecko dostało certyfikat i dyplom. oczywiście był też czas na lody i pamiątki.
Podczas wyjazdu pieczę nad dziećmi sprawowali Katarzyna Bator-Sromek, Katarzyna Sobolewska-Kuziemka, Katarzyna Dyga-Szymonowicz i Piotr Kuziemka.