Już od kilku lat w Ognisku Pracy Pozaszkolnej uczniowie próbujący swoich możliwości literackich mogą w Klubie Literata pokazać swoje teksty nauczycielom, którzy analizują je pod względem merytorycznym z dziedziny teorii literatury, jak i ogólnych trendów w poetyce i wersyfikacji. Przy merytorycznej pomocy opiekuna naszego Klubu Literata już kilku młodych literatów dopracowało się własnych publikacji. Gość poetyckiego wieczoru, pan Piotr Karasiński, obecnie student trzeciego roku szkoły lotniczej w Chełmie, autor tomiku poetyckiego "JA" wydanego w 2013 roku, zaprezentował nam wiersze swojego drugiego tomiku, który pojawi się w księgarniach już pod koniec października. Sam Piotr przez kilka lat w sposób udany łączył w Ognisku Pracy Pozaszkolnej swoje dwie życiowe pasje: aktorstwo i zamiłowanie do pisania.

      Przybyli na imprezę uczniowie przynieśli ze sobą własne próby literackie i zaprezentowali je obecnym. Doraźnie powołana komisja jurorów wybrała i nagrodziła spośród odczytanych tekstów najbardziej udane. Po tym wydarzeniu, wszyscy zebrani uczestnicy mieli okazję brać udział w dyskusji poprowadzonej przez Pana Józefa Argasińskiego. Miłym zakończeniem Wieczoru Literackiego były osobiste dedykacje dla zebranych od naszego Autora Piotra Karasińskiego.