Dnia 4 listopada w Domu Kultury w Starym Bielsku Kameralny Teatr małych Form działający przy Ogniska pracy Pozaszkolnej
przedstawił prapremierę dramatu "Ja Danuta Siedzikówna - Inka", poświęconego sanitariuszce V Brygady Wileńskiej AK.