Pani Katarzyna Dyga-Szymonowicz i Pani Kamila Machnio-Zadora przygotowały dzieci do przedstawienia "Mały-Wielki Człowiek". Ciekawa forma teatralna - teatr cieni, przełożyła się na sukces w XIX Miniaturze Teatralnej w Buczkowicach.

Cieszymy się ze sukcesów i dziękujemy za trud włożony w kształtowanie świadomości teatralnej młodych aktorów.

 

pestka dyplom 6 06 18