Podczas spotkania, które odbyło się 8 listopada w Urzędzie Miejskim, Prezydent Miasta Jacek Krywult ugościł laureatòw konkursòw i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie bielskich placówek oświatowych otrzymali nagrody i stypendia, a oprawę muzyczną uroczystości zapewniło Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ktòrego wychowanki- wokalistki: Ewa Ciurar, Faustyna Legierska , Marcelina Suława i Barbara Konior zaprezentowały kilka utworòw.

Wokalistki przygotowali Pani Katarzyna Dyga— Szymonowicz i Pan Piotr Kuziemka