Zajęcia w Ognisku pracy Pozaszkolnej podczas ferii zimowych będą odbywać się w godz. 9.00-12.00.
Udział w zajęciach należy zgłosić oddając kartę uczestnictwa w sekretariacie OPP do 29 stycznia 2015r.