Ogólnopolski sukces "Flexi"

7 marca 2015 r Formacja tańca jazzowego Flexi zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu tanecznym Róża 2015 w Sosnowcu w choreografii "Intruzja".
Gratulujemy młodym tancerzom.