W dniu 4 listopada 2015 r. odbyło się Międzyszkolne Spotkanie Humanistów w Klubie Nauczyciela

 zorganizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej.