Podczas ferii zimowych zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej

będą odbywać się od godz. 9:30 do 13:30.