Nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Szymonowicz
Wiek uczestników: 7-10 lat


     Klub środowiskowy obejmuje opieką grupę wychowanków, którzy mieszkają w najbliższym otoczeniu placówki, są to osiedla im. Wojska Polskiego, im. Polskich Skrzydeł, im. Mikołaja Kopernika. 
Różne formy prowadzenia zajęć m. in.podstawy modelarstwa lotniczego, zajęcia plastyczne, gry edukacyjne dają uczestnikom możliwość realizowania swoich zainteresowań i miłego spędzania czasu w grupie rówieśniczej.