Harmonogram zapisów na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej

 

Od 7 maja 2018 r. do 23 maja 2017 r. do godziny 1600
składanie deklaracji o kontynuacji zajęć w następnym roku - sekretariat OPP (dotyczy dzieci i młodzieży już uczęszczających na zajęcia). Deklaracje kontynuacji zajęć dostępne tylko u nauczycieli oraz w sekretariacie.

Od 28 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
Składanie wniosków zgłoszenia dzieci i młodzieży na zajęcia, udzielanie bieżących informacji dotyczących zapisów kandydatów - sekretariat OPP w godzinach 900  - 1600.

21 czerwca 2018 r. o godzinie  1000
udostępnienie na tablicy ogłoszeń OPP listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 

28 czerwca 2018 r. o godzinie  1000
udostępnienie na tablicy ogłoszeń OPP listy przyjętych i nieprzyjętych

Od 20 sierpnia do 30 sierpnia 2018 r.  
postępowanie uzupełniające na zajęcia w Ognisku.

 

Regulaminem rekrutacji na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej - LINK DO REGULAMINU

Wniosek zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach - LINK DO WNIOSKU